👉 If you find my content useful, you can send a donation via coffee button ,

Compliance management houdt rekening met een aantal belangrijke gebieden, waaronder gevaar voor werknemers, risico's voor klanten, schade aan het milieu en economische schade. Volgens Ferrari, een toonaangevende compliance-academicus: "Als we de rechten van onze klanten niet respecteren, verliezen we het vertrouwen van onze klanten – we hebben een probleem." Daarom is het een voortdurende uitdaging voor de risicomanagementprofessionals om de verschillende subsets, zoals kosten-batenanalyses, te beoordelen en te bepalen, die factoren zijn die relevant zijn voor het besluitvormingsproces.

Volgens verschillende vooraanstaande hoogleraren en professionals op het gebied van risicobeheer zijn er vijf soorten risico's die verder moeten worden uitgesplitst:

In de brief zei Dr.Sunday dat hij een artikel had gelezen in "The risk management equivalent", getiteld "How to be cost-efficient in risk management", gepubliceerd door het tijdschrift voor oktober 2008.

In dit artikel zei Dr. Sunday dat hij een verklaring in het artikel was tegengekomen die suggereerde dat beoefenaars emotionele intelligentie moeten begrijpen als een belangrijke eigenschap van omstandigheden om risico's te begrijpen. Daarnaast noemde hij de noodzaak om voortdurend situationele beoordelingen te ontwikkelen.

isaal van emotionele intelligentie

Dr. Sunday is een beetje huiverig voor het feit dat in het verleden vaak een beroep is gedaan op risicobeoordeling als instrument om werknemers te motiveren. Hij benadrukte echter dat het niet dezelfde mate van zorg voor emotie heeft als bijvoorbeeld in de financiële dienstverlening.

in de praktijk leren

De brief gaat verder met te zeggen dat beoefenaars een praktische benadering van leren moeten volgen en "naar buiten moeten gaan en ze jong moeten maken". Dit is om het leren en het potentieel van de industrie in de toekomst te maximaliseren. Hij benadrukte het belang van het leerlingwezen voor jonge volwassenen. Hij benadrukte de noodzaak van risicobeoordelingsteams om een ​​gezonde werkomgeving te bevorderen, en benadrukte de noodzaak van "kunnen" voor collega's en supervisors. Dr. Sunday benadrukte het belang van een "Team van Juiste Mensen".

ten goede kwamen aan hun klanten, waaronder het verstrekken van een duidelijk begrip van de wettelijke rechten van een potentiële werknemer en het melden van schendingen of berispingen. Het is belangrijk om te onthouden dat elke overtreding, hoe klein ook, moet worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten en dat de vergunning moet worden ingetrokken als dergelijke activiteiten worden vastgesteld.

eventuele bedreigingen voor het bedrijf aan klanten bekendmaken;

Elke onethische of illegale activiteit van een dierenarts die met de cliënt wil werken, moet zo snel mogelijk aan de cliënt worden gemeld. Indien wordt geconstateerd dat de Dierenarts dergelijke werkzaamheden naar eigen goeddunken heeft gepleegd, dient de cliënt hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld. Zelfs in dit geval moet de dierenarts de ongedekte activiteit rapporteren aan de juiste autoriteiten, evenals het opgestelde corrigerende actieplan.

ensure that the well being and safety of client animals is protected and fulfilled as best possible

The client's animal control bill, if any, must also be reported to the Veterinary Surgeon. If the Veterinary does not pass on information on client orders, the latter can report it to the appropriate Federal Law Enforcement agencies. And in addition, the FederalEWills broker dealer in this type of veterinary practice must report all information regarding the ownership of exotic animals to the Veterinarian. Any exotic animal caught by the vet must be reported immediately as well as thecatching facility where the exotic animal was caught. A general rule should be that no animal left behind. It may leave at the scene of a crime but it is not acceptable to leave a criminal behind as well.

Health professional

Another group includes the health professionals who aid in providing medical treatment to the sick and injured animal. Though they are not as visible as the vet techs, they are also necessary. "Jobs" in this area of animal care might include feeding the animals, assisting them with their feeding and cleaning, taking them to different medical examination rooms and helping them along in recovering from surgical anesthesia.

Animal training institute

There are animal training institutes, which train both veterinary technicians and vet assistants on animal husbandry. It is assumed that the vet technician will leave after the completion of the training, whereas the vet assistant will be able to keep on practicing in the clinic after the graduation. The hours of work in this area are more flexible than in any of the other areas. However, it is also more demanding.

Animal and animal related careers

Tanks

Tanks are implementors of animal experiments. They are specially trained to track the animals and record their observations and findings into documents. Besides, they can work in guerrilla like situation to catch any glimpse of an animal. They have to communicated with the animals and their observations are incorporated in the design and development of new products, structures, etc.

Werken met dieren in het wild

Deze carrière is weinig stressvol en vereist veel focus. Het stelt echter veel meer eisen en energie dan op een van de andere gebieden. Een persoon zal moeten wennen aan het leven en werken met dieren in het wild en voorbereid moeten zijn op veel gevaren. Bovendien zijn er veel potentiële gevaren in dit beroep.