getallen

Supply Chain Management (SCM) past een logische benadering toe op de planning en positionering van de eindproducten in de toeleveringsketen. Logistiek is de keten van alle activiteiten in een productieproces die erop gericht zijn een verkoopbaar product bij de klant te brengen. Dit omvat niet alleen de aanvoer van de grondstoffen die het product maken, maar ook de marketing, opslag, verpakking en distributie van het eindproduct, die allemaal onder de controle van de logistiek vallen. Logistiek als concept is thans goed geïntegreerd in een operationele aanpak. De logistieke methode is een organisatorische aanpak die erop gericht is de goederenketen van de toeleveringsketen tot de klant te verkorten. Zij verkort de tijd die de klant nodig heeft om op de markt te komen, vermindert onnodig werk in de productieketen en stroomlijnt de communicatie van materiaal stroomopwaarts naar de frontlinie, de winkels en de markt. Het wordt meestal gestuurd door een stappenplan, waardoor logistiek en management in ruimere activiteiten worden geïntegreerd.

De functie van de logistiek is het vergemakkelijken van een specifiek proces bij de materiaalstroom naar de productiecel, van waaruit de materialen voortdurend naar de klant worden gebracht. Moderne logistiek als bedrijfspraktijk dient de onderling afhankelijke management- en operationele doelstellingen van bedrijven door doel en geld te investeren in de juiste mensen, op de juiste plaatsen voor hun functies, op het juiste tijdstip, en tegen de juiste kosten.

Logistiek was oorspronkelijk gewoon de bel van de logistiek omdat de marketing en distributie van het eindprodukt door de stam werd vervuld. Tegenwoordig wordt het begrip logistiek veel breder omarmd; logistiek vereist het begrip onderlinge afhankelijkheid bij het beheer en de coördinatie (stabiliteit) van markt- en productieactiviteiten tussen de takken van de productieketen. Logistiek vervult de behoeften van haar klanten en aandeelhouders (leveranciers) op de beste manier door te voldoen aan de behoeften van beide belanghebbenden, de vraag van deze belanghebbenden, de invloed van de organisatie op andere organisaties (leveranciers, klanten, aandeelhouders), en de wijze waarop de organisatie haar sociale, economische en milieudoelstellingen vervult.

Logistiek als operationele praktijk wint aan belang door de grote kloof die is ontstaan met op prestaties gebaseerde waarde. Het statische referentiepunt is eerder eng en observeerbaar: bedrijf en goederen wisselen waarde uit, die kan worden gedefinieerd als het produceren van output en inkomsten. Het dynamische concept is echter gericht op het beheer van de stroom en de samenwerking. Het wordt daarom gedefinieerd als een praktijk die de onderneming en haar activiteiten ondersteunt.

Logistiek heeft nog een ander belangrijk aspect: de consument. Voor velen gaat logistiek over hoe goederen van punt A naar punt B komen (het punt van klant en distributeur). Succesvol logistiek beheer is echter veel meer dan dit. Het definieert de aard van het bedrijf en dwingt daardoor af dat de behoeften die aan het eind van de productie overblijven als maatstaf voor de output worden beschouwd. Logistiek beheer begint dus met het leveren van goederen aan klanten; hoe vroeger de behoefte wordt onderkend en uitgevoerd, hoe beter. In verband hiermee bepaalt het logistiek beheer hoe de productie en de distributie efficiënt worden gemaakt (tijd, middelen, kosten en kwaliteit) en in volgorde van productie bepalen zij de hoeveelheden grondstoffen die nodig zijn, de verwerking, de verpakking, het vervoer en de distributie. Als zodanig vereist logistiek management bedrijfsprocessen die erin slagen aan de vraag van de klant te voldoen, de voorraad goederen en diensten aan de juiste klant te leveren, de klant van dienst te zijn en soepel en duidelijk op de vraag van de klant te reageren.

Logistiek kan in drie categorieën worden onderverdeeld: overslag van goederen, opslag en inzameling. Het overbrengen van goederen is veel fundamenteler en wordt beschouwd als de echte goederenbehandeling. Opslag- en ophaalwerk is het fysiek overbrengen van materialen naar andere plaatsen (bijvoorbeeld het magazijn of bevoorradingspunten). Niet verschillend van overbrengen en afleveren, omvat deze categorie van logistiek materiaalbehandeling.

Materiaalbehandeling houdt zich meestal bezig met de behandeling van grondstoffen en minder met heffen, kitting, bakken of destructie van goederen.

De combinatie van op elkaar inwerkende en van elkaar afhankelijke logistieke relaties wordt beschouwd als een van de belangrijkste factoren die een goed logistiek systeem ondersteunen. Onderlinge afhankelijkheid vereist ook een nauwkeurige beoordeling van interne en externe factoren die van invloed zijn op de activiteiten en het plannen van een passende reactie. De meesten die zich met produktlogistiek bezighouden, zullen het uiteraard hebben over aankoop, vervoer en distributie.

Tenzij de goederenbehandeling deel uitmaakt van de productielogistiek en de klantenlogistiek, is logistiek echter even belangrijk als de productie. Gezien de discrepanties tussen twee productieprocessen (product en aanbod) moet een logistieke oplossing zowel residueel als residueel zijn.

Rationale van de logistiekSommigen hebben logistiek uitgelegd als “de keten van alle activiteiten die uitkomsten creëren voor het engineered proces in een bedrijf in termen van eerste mechanisme om de keten planmatig te beheren tot het logische of fysieke einde”. Logistiek moet in een breder perspectief worden gezien, logistiek verbetert het vermogen van aandeelhouders om alle aspecten van de productie te integreren, dus dik beleid en procedures. Deze benadering wordt door de logistiek gebruikt om de prestaties van een product, een toeleveringsketen of een operatie te controleren en te meten. Het beste resultaat van alle logistiek is echter het juiste gebruik van middelen als bedrijfsstrategie, geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten. Logistiek is een continu, eerder dan een afgerond goed. Met andere woorden, logistiek loopt parallel met alle gebieden van de productie.

Lees meer:

Logistiek Tilburg 

Koerier Tilburg

Pakketbezorger Tilburg